Licentie

Alle inhoud en media in Forvo en de door de gebruikers ingezonden media, zoals opnamen of ander materiaal, is eigendom van Forvo en wordt onder de voorwaarden van deze licentie beschikbaar gesteld.

Wat wil dit zeggen?
Je mag:
- het werk kopiëren, verspreiden, vertonen en uitvoeren
- afgeleiden werken maken
Onder de volgende voorwaarden:
- Naamsvermelding. Je moet de originele auteur vermelden.
- Niet-commercieel. Je mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
- Gelijk delen. Als je het werk wijzigt, verandert of verder uitwerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens een licentie worden verspreid die identiek is aan deze.

- Voor alle hergebruik of verspreiding moet je de licentievoorwaarden van dit werk aan anderen duidelijk maken.
- Van ieder van deze voorwaarden kan afstand worden gedaan als je toestemming verkrijgt van de auteursrechthebbende.
- Niets in deze licentie verzwakt of beperkt de morele rechten van de auteur.