Woordenschat van de beroepen in het Fins

Je werkt als een concierge in een Venetiaans hotel en je wil je werk aan iemand uitleggen in een vreemde taal, dan is dat niet makkelijk als je de juiste woorden niet weet. Hier zijn wat namen van veel voorkomende beroepen.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play