Taal: Old English [Old English]

Terug naar Old English

 • Uitspraak van hit hit
 • Uitspraak van Beowulf Beowulf
 • Uitspraak van an an
 • Uitspraak van Mann Mann
 • Uitspraak van and and
 • Uitspraak van sol sol
 • Uitspraak van ic ic
 • Uitspraak van Wind Wind
 • Uitspraak van ears ears
 • Uitspraak van ne ne
 • Uitspraak van Hund Hund
 • Uitspraak van long long
 • Uitspraak van hand hand
 • Uitspraak van hundred hundred
 • Uitspraak van him him
 • Uitspraak van TWA TWA
 • Uitspraak van sand sand
 • Uitspraak van ah ah
 • Uitspraak van Lang Lang
 • Uitspraak van sunne sunne
 • Uitspraak van on on
 • Uitspraak van Englisc Englisc
 • Uitspraak van witan witan
 • Uitspraak van his his
 • Uitspraak van Horn Horn
 • Uitspraak van Dragan Dragan
 • Uitspraak van hwæt−hwugu forerynel êow hwæt−hwugu forerynel êow
 • Uitspraak van wyrm wyrm
 • Uitspraak van lyft lyft
 • Uitspraak van full full
 • Uitspraak van wer wer
 • Uitspraak van æþeling æþeling
 • Uitspraak van bunda bunda
 • Uitspraak van fæder fæder
 • Uitspraak van æthelwulf æthelwulf
 • Uitspraak van ness ness
 • Uitspraak van modor modor
 • Uitspraak van in in
 • Uitspraak van slæp slæp
 • Uitspraak van sum sum
 • Uitspraak van sē
 • Uitspraak van wite wite
 • Uitspraak van dust dust
 • Uitspraak van þunresdæg þunresdæg
 • Uitspraak van sceat sceat
 • Uitspraak van tƿa tƿa
 • Uitspraak van hæferblæte hæferblæte
 • Uitspraak van wæter wæter
 • Uitspraak van broþor broþor
 • Uitspraak van æthelƿulf æthelƿulf
 • Uitspraak van scip scip
 • Uitspraak van til til
 • Uitspraak van mere mere
 • Uitspraak van mist mist
 • Uitspraak van etan etan
 • Uitspraak van weald weald
 • Uitspraak van toþ toþ
 • Uitspraak van guma guma
 • Uitspraak van leohtfæt leohtfæt
 • Uitspraak van wit wit
 • Uitspraak van nefa nefa
 • Uitspraak van eng eng
 • Uitspraak van lagu lagu
 • Uitspraak van Mē
 • Uitspraak van hine hine
 • Uitspraak van sealt sealt
 • Uitspraak van crígan crígan
 • Uitspraak van læccan læccan
 • Uitspraak van nama nama
 • Uitspraak van eaþe eaþe
 • Uitspraak van ieþe ieþe
 • Uitspraak van inc inc
 • Uitspraak van rind rind
 • Uitspraak van ides ides
 • Uitspraak van Lyt Lyt
 • Uitspraak van Bearn Bearn
 • Uitspraak van wapul wapul
 • Uitspraak van tunge tunge
 • Uitspraak van ōþian ōþian
 • Uitspraak van fela fela
 • Uitspraak van ēþian ēþian
 • Uitspraak van yfel yfel
 • Uitspraak van rēad rēad
 • Uitspraak van seofon seofon
 • Uitspraak van mid mid
 • Uitspraak van ēa ēa
 • Uitspraak van æt æt
 • Uitspraak van wæstm wæstm
 • Uitspraak van cnēo cnēo
 • Uitspraak van feallan feallan