Taal: Aroemeens [Armãneshce]

Terug naar Aroemeens

  • Uitspraak van mare mare
  • Uitspraak van un un
  • Uitspraak van gros gros
  • Uitspraak van patru patru
  • Uitspraak van tsintsi tsintsi
  • Uitspraak van tsi tsi