Taal: Tataars [Татар теле]

Terug naar Tataars

 • Uitspraak van 1 1
 • Uitspraak van 2 2
 • Uitspraak van 100 100
 • Uitspraak van 43 43
 • Uitspraak van 14 14
 • Uitspraak van 80 80
 • Uitspraak van 50 50
 • Uitspraak van 30 30
 • Uitspraak van ALLAH ALLAH
 • Uitspraak van машина машина
 • Uitspraak van 2018 2018
 • Uitspraak van paprika paprika
 • Uitspraak van 45 45
 • Uitspraak van ananas ananas
 • Uitspraak van 13 13
 • Uitspraak van toz toz
 • Uitspraak van Aurora Aurora
 • Uitspraak van badminton badminton
 • Uitspraak van Islam Islam
 • Uitspraak van 1999 1999
 • Uitspraak van Рәхмәт Рәхмәт
 • Uitspraak van да да
 • Uitspraak van 2017 2017
 • Uitspraak van 40 40
 • Uitspraak van автобус автобус
 • Uitspraak van 7 7
 • Uitspraak van viking viking
 • Uitspraak van mustang mustang
 • Uitspraak van 1991 1991
 • Uitspraak van велосипед велосипед
 • Uitspraak van ö ö
 • Uitspraak van музыка музыка
 • Uitspraak van бар бар
 • Uitspraak van сука сука
 • Uitspraak van 48 48
 • Uitspraak van 2014 2014
 • Uitspraak van anime anime
 • Uitspraak van 5 5
 • Uitspraak van зинһар зинһар
 • Uitspraak van без без
 • Uitspraak van Lars Lars
 • Uitspraak van 1954 1954
 • Uitspraak van ä ä
 • Uitspraak van karate karate
 • Uitspraak van yara yara
 • Uitspraak van manu manu
 • Uitspraak van 70 70
 • Uitspraak van 33 33
 • Uitspraak van кыш кыш
 • Uitspraak van 2006 2006
 • Uitspraak van 9 9
 • Uitspraak van mais mais
 • Uitspraak van μ μ
 • Uitspraak van un un
 • Uitspraak van Kosovo Kosovo
 • Uitspraak van tennis tennis
 • Uitspraak van 2015 2015
 • Uitspraak van 15 15
 • Uitspraak van 2019 2019
 • Uitspraak van tun tun
 • Uitspraak van yuan yuan
 • Uitspraak van JavaScript JavaScript
 • Uitspraak van 55 55
 • Uitspraak van 2016 2016
 • Uitspraak van Qat Qat
 • Uitspraak van май май
 • Uitspraak van Afrika Afrika
 • Uitspraak van сыра сыра
 • Uitspraak van Tatar Tatar
 • Uitspraak van гафу итегез гафу итегез
 • Uitspraak van Ankara Ankara
 • Uitspraak van Layla Layla
 • Uitspraak van mine mine
 • Uitspraak van Риза Риза
 • Uitspraak van лимонад лимонад
 • Uitspraak van музей музей
 • Uitspraak van 2011 2011
 • Uitspraak van Бер Бер
 • Uitspraak van gel gel
 • Uitspraak van 77 77
 • Uitspraak van 1°C 1°C
 • Uitspraak van 23 23
 • Uitspraak van Xan Xan
 • Uitspraak van aromat aromat
 • Uitspraak van 1911 1911
 • Uitspraak van tangens tangens
 • Uitspraak van ana ana
 • Uitspraak van pistolet pistolet
 • Uitspraak van robot robot
 • Uitspraak van 29 29