Categorie:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

Abonneer op 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 uitspraken

 • Uitspraak van 안녕 안녕 [ko]
 • Uitspraak van 바보 바보 [ko]
 • Uitspraak van 한국어 한국어 [ko]
 • Uitspraak van 가방 가방 [ko]
 • Uitspraak van 고양이 고양이 [ko]
 • Uitspraak van 진짜 진짜 [ko]
 • Uitspraak van 지하철 지하철 [ko]
 • Uitspraak van 새 [ko]
 • Uitspraak van 떡볶이 떡볶이 [ko]
 • Uitspraak van 가을 가을 [ko]
 • Uitspraak van 강남 강남 [ko]
 • Uitspraak van 개 [ko]
 • Uitspraak van 크리스마스 크리스마스 [ko]
 • Uitspraak van 방학 방학 [ko]
 • Uitspraak van 월요일 월요일 [ko]
 • Uitspraak van 아이스크림 아이스크림 [ko]
 • Uitspraak van 감자 감자 [ko]
 • Uitspraak van 미안하다 미안하다 [ko]
 • Uitspraak van 가요 가요 [ko]
 • Uitspraak van 귀국하다 귀국하다 [ko]
 • Uitspraak van 라디오 라디오 [ko]
 • Uitspraak van 모자 모자 [ko]
 • Uitspraak van 화요일 화요일 [ko]
 • Uitspraak van 도서관 도서관 [ko]
 • Uitspraak van 부모님 부모님 [ko]
 • Uitspraak van 이 [ko]
 • Uitspraak van 일 [ko]
 • Uitspraak van 외국인 외국인 [ko]
 • Uitspraak van 위 [ko]
 • Uitspraak van 김밥 김밥 [ko]
 • Uitspraak van 빨간색 빨간색 [ko]
 • Uitspraak van 교과서 교과서 [ko]
 • Uitspraak van 일요일 일요일 [ko]
 • Uitspraak van 저 [ko]
 • Uitspraak van 강변 강변 [ko]
 • Uitspraak van 돼지 돼지 [ko]
 • Uitspraak van 의자 의자 [ko]
 • Uitspraak van 오 [ko]
 • Uitspraak van 우유 우유 [ko]
 • Uitspraak van 열쇠 열쇠 [ko]
 • Uitspraak van 토요일 토요일 [ko]
 • Uitspraak van 예 [ko]
 • Uitspraak van 사 [ko]
 • Uitspraak van 공항 공항 [ko]
 • Uitspraak van 귀엽다 귀엽다 [ko]
 • Uitspraak van 가입하다 가입하다 [ko]
 • Uitspraak van 목요일 목요일 [ko]
 • Uitspraak van 비빔밥 비빔밥 [ko]
 • Uitspraak van 양주 양주 [ko]
 • Uitspraak van 부탁 부탁 [ko]
 • Uitspraak van 팔 [ko]
 • Uitspraak van 밤 [ko]
 • Uitspraak van 가게 가게 [ko]
 • Uitspraak van 씨 [ko]
 • Uitspraak van 비 [ko]
 • Uitspraak van 차 [ko]
 • Uitspraak van 화장실 화장실 [ko]
 • Uitspraak van 눈 [ko]
 • Uitspraak van 다리 다리 [ko]
 • Uitspraak van 가스 가스 [ko]
 • Uitspraak van 낱말 낱말 [ko]
 • Uitspraak van 빵 [ko]
 • Uitspraak van 수요일 수요일 [ko]
 • Uitspraak van 시계 시계 [ko]
 • Uitspraak van 고기 고기 [ko]
 • Uitspraak van 갈비 갈비 [ko]
 • Uitspraak van 닭 [ko]
 • Uitspraak van 배 [ko]
 • Uitspraak van 의사 의사 [ko]
 • Uitspraak van 내일 내일 [ko]
 • Uitspraak van 금요일 금요일 [ko]
 • Uitspraak van 부엌 부엌 [ko]
 • Uitspraak van 손가락 손가락 [ko]
 • Uitspraak van 먹다 먹다 [ko]
 • Uitspraak van 불고기 불고기 [ko]
 • Uitspraak van 삼 [ko]
 • Uitspraak van 정말 정말 [ko]
 • Uitspraak van 네 [ko]
 • Uitspraak van 주말 주말 [ko]
 • Uitspraak van 살 [ko]
 • Uitspraak van 오전 오전 [ko]
 • Uitspraak van 입술 입술 [ko]
 • Uitspraak van 단골 단골 [ko]
 • Uitspraak van 쉬다 쉬다 [ko]
 • Uitspraak van 공원 공원 [ko]
 • Uitspraak van 시장 시장 [ko]
 • Uitspraak van 칠 [ko]
 • Uitspraak van 도 [ko]
 • Uitspraak van 대학생 대학생 [ko]
 • Uitspraak van 질문 질문 [ko]
 • Uitspraak van 가위 가위 [ko]
 • Uitspraak van 달 [ko]
 • Uitspraak van 강 [ko]
 • Uitspraak van 만화 만화 [ko]
 • Uitspraak van 누나 누나 [ko]
 • Uitspraak van 번역 번역 [ko]
 • Uitspraak van 구 [ko]
 • Uitspraak van 가짜 가짜 [ko]
 • Uitspraak van 동작 동작 [ko]
 • Uitspraak van 분필 분필 [ko]