Categorie:

Latvian Swadesh list

Abonneer op Latvian Swadesh list uitspraken

 • Uitspraak van sūkt sūkt [lv]
 • Uitspraak van kauties kauties [lv]
 • Uitspraak van dzert dzert [lv]
 • Uitspraak van piebriest piebriest [lv]
 • Uitspraak van sirds sirds [lv]
 • Uitspraak van teikt teikt [lv]
 • Uitspraak van nākt nākt [lv]
 • Uitspraak van cits cits [lv]
 • Uitspraak van mugura mugura [lv]
 • Uitspraak van iekšas iekšas [lv]
 • Uitspraak van skrāpēt skrāpēt [lv]
 • Uitspraak van gads gads [lv]
 • Uitspraak van pūst pūst [lv]
 • Uitspraak van ēst ēst [lv]
 • Uitspraak van striķis striķis [lv]
 • Uitspraak van zarnas zarnas [lv]
 • Uitspraak van spiest spiest [lv]
 • Uitspraak van dzīvot dzīvot [lv]
 • Uitspraak van cīnīties cīnīties [lv]
 • Uitspraak van stingt stingt [lv]
 • Uitspraak van tauki tauki [lv]
 • Uitspraak van vemt vemt [lv]
 • Uitspraak van gulties gulties [lv]
 • Uitspraak van stāvēt stāvēt [lv]
 • Uitspraak van kauls kauls [lv]
 • Uitspraak van viņi viņi [lv]
 • Uitspraak van mākonis mākonis [lv]
 • Uitspraak van zvērs zvērs [lv]
 • Uitspraak van grūst grūst [lv]
 • Uitspraak van mazgāt mazgāt [lv]
 • Uitspraak van lidot lidot [lv]
 • Uitspraak van vējš vējš [lv]
 • Uitspraak van Mēness Mēness [lv]
 • Uitspraak van tārps tārps [lv]
 • Uitspraak van Žagars Žagars [lv]
 • Uitspraak van dusēt dusēt [lv]
 • Uitspraak van tiešs tiešs [lv]
 • Uitspraak van putekļi putekļi [lv]
 • Uitspraak van griezties griezties [lv]
 • Uitspraak van smieties smieties [lv]
 • Uitspraak van miesa miesa [lv]
 • Uitspraak van slapjš slapjš [lv]
 • Uitspraak van nogalināt nogalināt [lv]
 • Uitspraak van šūt šūt [lv]
 • Uitspraak van akmens akmens [lv]
 • Uitspraak van apaļš apaļš [lv]
 • Uitspraak van vārds vārds [lv]
 • Uitspraak van taisns taisns [lv]
 • Uitspraak van bērns bērns [lv]
 • Uitspraak van elpot elpot [lv]
 • Uitspraak van ezers ezers [lv]
 • Uitspraak van kakls kakls [lv]
 • Uitspraak van mirt mirt [lv]
 • Uitspraak van zāle zāle [lv]
 • Uitspraak van miets miets [lv]
 • Uitspraak van medīt medīt [lv]
 • Uitspraak van Viņš Viņš [lv]
 • Uitspraak van āda āda [lv]
 • Uitspraak van smaržot smaržot [lv]
 • Uitspraak van šaurs šaurs [lv]
 • Uitspraak van sēsties sēsties [lv]
 • Uitspraak van turēt turēt [lv]
 • Uitspraak van debess debess [lv]
 • Uitspraak van sašķelt sašķelt [lv]
 • Uitspraak van sapuvis sapuvis [lv]
 • Uitspraak van silts silts [lv]
 • Uitspraak van nūja nūja [lv]
 • Uitspraak van skaitīt skaitīt [lv]
 • Uitspraak van mēle mēle [lv]
 • Uitspraak van durt durt [lv]
 • Uitspraak van auksts auksts [lv]
 • Uitspraak van tāpēc tāpēc [lv]
 • Uitspraak van spļaut spļaut [lv]
 • Uitspraak van uztūkt uztūkt [lv]
 • Uitspraak van griezt griezt [lv]
 • Uitspraak van pilns pilns [lv]
 • Uitspraak van peldēt peldēt [lv]
 • Uitspraak van Suns Suns [lv]
 • Uitspraak van zināt zināt [lv]
 • Uitspraak van vīrs vīrs [lv]
 • Uitspraak van iekš iekš [lv]
 • Uitspraak van putns putns [lv]
 • Uitspraak van domāt domāt [lv]
 • Uitspraak van labais labais [lv]
 • Uitspraak van auss auss [lv]
 • Uitspraak van degt degt [lv]
 • Uitspraak van sāls sāls [lv]
 • Uitspraak van augsne augsne [lv]
 • Uitspraak van sēkla sēkla [lv]
 • Uitspraak van kreisais kreisais [lv]
 • Uitspraak van kalns kalns [lv]
 • Uitspraak van asinis asinis [lv]
 • Uitspraak van ļauns ļauns [lv]
 • Uitspraak van pludināt pludināt [lv]
 • Uitspraak van saost saost [lv]
 • Uitspraak van sviest sviest [lv]
 • Uitspraak van vilkt vilkt [lv]
 • Uitspraak van auglis auglis [lv]
 • Uitspraak van garš garš [lv]
 • Uitspraak van tuvs tuvs [lv]