Taal van de dag

Hawaïaans [haw]

Aantal sprekers:
2.000
Aantal sprekers op Forvo:
256
Ingesproken woorden:
555
Nog in te spreken woorden:
813