Aanbevelingen voor het toevoegen van woorden

Hieronder geven wij in het kort aan hoe je het beste woorden aan Forvo kunt toevoegen. (Dit staat geheel los van de ge- en verboden in onze gebruiksvoorwaarden.) Natuurlijk zijn er in de wondere wereld van de woorden vele uitzonderingen op onderstaande vuistregeltjes.

Aanbevolen
- Namen, werkwoorden.
- Plaatsen.
- Mensen.
- Merknamen.
- Basisgetallen: 1, 10, 100, vijf.
- Werkwoordvervoegingen, meervouden, enz.

Afgeraden
- Woorden met lidwoorden (bv. een auto, de auto).
- Woorden met onnodige voorzetsels (bv. naar huis).
- Hele zinnen, behalve vaste uitdrukkingen.
- Woorden en namen uit andere talen.
- Getallen in serie: 234, 235, 236...
- Woorden waarbij het geen nut heeft om ze samen uit te spreken (bv. rood gebouw).